Сүүн тэжээл

Манай нярайн сүүн бүтээгдэхүүнүүд нь дѳнгѳж тѳрснѳѳс авхуулаад том болтлоо хэргэлж болохоор зориулагдсан нь таны хүүхдийн ѳсѳлт хѳгжилтийг хүүхдийн мэндэлсэн анхны ѳдрѳѳс нь дэмжинэ гэсэн үг юм. Бүх бүтээгдэхүүнүүд маань шингэц сайтай, хүнсний будаггүйгээс гадна удаан хадгалах бодис ороогүйгээрээ онцлогтой.

Бүтээгдэхүүн

anfängermilch_1.png

Anfangsmilch 1

folgemilch_3.jpg

Folgemilch 3

folgemilch_2.png

Folgemilch 2

junior-milk.jpg

Junior Milk 1+

folgemilch.png

Schlummermilch